vrijdag 23 maart 2012


                    Modellenboekje
voor de goudsmid ontwerper juwelier.


______  Solitaire: incrustatie zettingen   ________

1a. glad-om zetting,                          1b. rond-filé,
1c. Italiaans rond-filé, ook mogelijk met twee,drie, of vier greinen,                 1d. druppel rond-filé,
1e. aansluit zetting rondfilé,               1f. segment rond filé,

2a. carré vier greinen,                       2b. carré zwaluwstaart,
2c. carré 12 greinen,          (alleen voor de wat grotere stenen)

3a. driekant zetting,           (ook met negen greinen, weer alleen voor de wat grotere stenen)
4a. S zetting, linksom,       (zowel rechts als linksom te zetten)

5a. ruit zetting, vier greinen,            5b. ruit zetting twee greinen,                    5c. ruit smal,
5d. ruit op zijn kant twee greinen,    5e. ruit op zijn kant zes greinen,

6a. ster zetting gelijke lengten,         6b. ster zetting ongelijke lengten,            6c. ster vierpunts,
6d. ster zetting smal.                                                                                                                      
                                                                                                                                            blz.2.

__  Samengestelde  zettingen;  rond-filé  ______

Fig.1.  is een samen gestelde zetting van:   zetting 1e. rechts aan elkaar.
           Deze zetting  kan zowel links, rechts, onder, boven, als wel los of aan elkaar gezet worden.
           In combinatie met een rond filé 1b. zetting,  als midden steen. (zie ook fig. 2. en 3.).

Fig. 4.  is een samengestelde zetting van:  zetting 1f. rechtsboven, linksboven, rechtsonder, linksonder.

Fig. 5.  is een samengestelde zetting van:  zetting 1d. met de logische naam van: hartje.

Fig. 6.  is eveneens een samengestelde zetting van:  zetting 1d. met de naam: regenbui.

Fig. 7. deze ook, met de naam:  uiltje.
                                                                                                                                                 blz.3.

__ Samengestelde: carré, driehoek, s zettingen __

Fig.1. samengestelde: 3x één 2a. zetting, kan natuurlijk ook met grotere tussenruimten voor weer een        
          ander resultaat.
Fig.2  of vlakvullend.

Fig.3. samengestelde: 3x één 3a. zetting, eveneens met grotere tussenruimten of iets verspringend.
           (twee op de basis en de middelste wat hoger.)

Fig.4. samengestelde zetting van 2x één 5d. en een 3b. zetting, is een afgeknotte  driehoek, ook weer       
          verder uit elkaar te zetten, voor een verrassend ander resultaat.

Fig.5. voor deze 3x één 4a. zetting, geld hetzelfde.

Fig.6. is een samengestelde en doorgestoken zetting van zowel de ruit als de s zetting 4a.

Fig.7. is weer een combinatie van fig. 6. met zetting 3a. ook weer met grotere tussenruimten te zetten.
                                                                                                                                                 blz.4.


  __ Samengestelde:  solitaire  ruit zettingen____

Fig.1. samengesteld uit 4x één 5a. zetting.
Fig.2  samengesteld uit 4x één 5b. zetting.
Fig.3. samengesteld uit 4x één 5e. zetting.          Deze kan nog uitgebreid worden met een midden
                                                                              steen carré  of rond filé zetting.                                                                             
Fig.4. samengesteld uit 5x één 5b. zetting. 
Fig.5. samengesteld uit 3x één 5b. zetting.
Fig.6. is een variant op de zetting uit fig. 2.
Fig.7. is een combinatie van 5a. en een doorgestoken samengestelde 5b. zetting, of zoals als in fig.3.
 
                                                                                                                                                blz,5.


 ____  Samengestelde:  ster zettingen _____

Fig.1. samengesteld 6a./6b. zetting in verder elk andere combinatie te maken, of met
           tussenruimten op een lijn.

Fig.2. hier een mogelijk voorbeeld, vrij toepasbaar.

Fig.3. voor rijringen met veel tussenruimten, een voordelige zetting.                                          blz.6                                                                                                   .  


_________  Aanvullende variaties __________


Fig.1. dubbel-steens ruit zetting (markies).                Fig.5. korenaar.

Fig.2. verschoven dubbele s zetting.                         Fig.6. enz.

Fig.3. drie steens trapezium.                                    Fig.7. enz. 

Fig.4. drie steens hartje.                                          Fig.8. enz. zelf nog te bedenken,  
                                                                                                                                        blz.7.                                                       

  
________  Rail zettingen  ______________
  
Fig.1 dit is een bodemloze uitgezaagde of gefreesde rail zetting, (al dan niet nodig) gebrugd.

Fig.2. zelfde als fig.1. maar nu zonder tussenruimte, deze kan naar gelieve vergroot zijn. 

Fig.3. zelfde als fig. 1. en 2. met ronde uiteinden open, maar kan ook dicht, als glad-om.

Fig.4. dit is een uitgefreesde rail zetting, met bodem dus, wat als extra voordeel heeft, dat de culet
          wordt vast gehouden, zodat deze nog eens extra stevig gezet kan worden. 

Fig.5. een diagonaal zetting uitgefreesd over een ring.

Fig.6. uitgefreesd recht over een ring, (zagen of vijlen kan natuurlijk ook).

Fig.7. elke steen kan in principe rail gezet worden, zeker erg mooi bij baguette geslepen stenen.
                                                                                                                                     blz.8.   
              

________  Oprij  zettingen  ______________
  
Fig.1.  Dit is een doorgestoken 2b. zetting, veelgebruikt voor rij en alliange ringen.

Fig.2.  Een zetting vooral voor de wat grotere stenen, of onregelmatige stenen qua vorm of maat.

Fig.3.  Een rustig ogende zetting met veel glans tussen de stenen.

Fig.4.  Een doorgestoken s zetting, vooral voor rond zetwerk, of  kleine stenen.

Fig.5.  Een zetting van steen tegen steen, hoog steen gehalte dus met veel ¨leven¨.
                                                                                                                                   blz,9.
________  Oprij  zettingen variaties  _________

Fig.1.  variaties in voorgaande op rij zettingen, ontstaan door veranderende tussenruimten waardoor een   
            zetting er volledig anders kan gaan uitzien, in deze zetting bijv. kunnen de tussenruimtes zelfs
            de suggestie van een steen geven waardoor er een beter rendement ontstaat.

Fig.2  bij deze zetting ontstaat door de grotere afstand een andere aanzet naar de grein, en door de open     
          tussenruimten laat de steen zich ook ronder zien.

Fig.3. deze zetting  met grotere tussenruimten, geeft een wat romantischer aanzien.

Fig.4. door hier meer tussenruimte te geven ontstaat ook meer glans effect met minder steen.   
                                                                                                                   (commerciëler dus)            

Fig.5. laat een zetting zien gelijk aan 3a. maar dan zonder filé deze mannier van zetten word hoofd-    
          zakelijk gebruikt bij kort ronde oppervlakken zodat deze ook een rond aanzien blijven geven.
          met als uiteinde een rond filé afwerking, wat sowieso altijd toepasbaar is.

Fig.6. Hier is een zwaluwstaart afwerking aan de uiteinde gestoken wat ook beter de mogelijkheid biedt  
          om er later zonder storende onder breking, stenen bij te kunnen zetten.                  
                                                                                                                                 blz.10.
 ___Modellen recht naast elkaar, als oprij maar dan vlakvullend__